Píšte rýchlejšie pomocou umelej inteligencie.

Textil pomôže zvýšiť produktivitu a ušetriť drahocenný čas.

Začnite teraz

Začnite používať Textie a získajte potrebný text rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Kliknutím na tlačidlo Začať potvrdzujete svoj súhlas s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.
Copywriting zajtrajška

Ako môže Textie uľahčiť každodenné písanie textov?

Pomôže s rutinnou tvorbou textov

Na rozdiel od ľudí miluje situácie, keď musí napísať jeden paragraf v dvadsiatich rôznych verziách.

Zaskočí, keď je múza na dovolenke

Môže poskytnúť nápady a inšpiráciu na písanie. Dokáže tiež analyzovať texty a hľadať najlepšie spôsoby ich formulácie.

Vôbec nie je hlúpa

Usilovne študuje a neustále sa vzdeláva, aby vedela aj to, čo nepotrebuje vedieť. Je to takmer ako faktografická encyklopédia v neviditeľnom balení.

Zvyšuje produktivitu

Umelá inteligencia skráti čas potrebný na dokončenie úlohy. Či už ide o písanie alebo inú činnosť, môže sa stať vaším osobným superhrdinom a pomôcť vám vykonať prácu len niekoľkými kliknutiami.

Textie, napíš

Vyskúšajte Textie na našom testovacom ihrisku. Presvedčte sa sami o možnostiach umelej inteligencie a kvalite písaného textu bez nutnosti registrácie.

Novinka

Nechajte umelú inteligenciu vytvárať vaše obrázky a umenie

Začnite vytvárať obrázky

Často kladené otázky

Umelá inteligencia na generovanie textov je technológia strojového učenia, ktorá dokáže vytvárať zmysluplné vety a texty na základe vopred naučených informácií. Túto technológiu možno použiť na vytváranie dokumentov, správ, článkov a iných textových produktov.
Umelá inteligencia na generovanie textov vytvára texty na základe údajov a informácií zadaných používateľom. Pomocou preddefinovaných vzorov a algoritmov dokáže umelá inteligencia generovať texty, ktoré sú štruktúrované, zmysluplné a relevantné pre danú tému.
Umelá inteligencia na generovanie textov šetrí veľa času a úsilia, ktoré je potrebné vynaložiť na tvorbu textov. Dokáže generovať texty s vysokou mierou presnosti a podrobnosti bez potreby manuálneho vyhľadávania informácií. Môže sa tiež ľahko prispôsobiť aktuálnym požiadavkám, nech sú akékoľvek.
Textie možno použiť na vytváranie dokumentov, správ, článkov, kníh, webových stránok, esejí, referátov a iných textových výstupov. Pomôže vám tiež vytvárať automatizované správy, vyhľadávať informácie a vytvárať zmysluplné odpovede na dotazy.
Áno, služba je platená. Umelá inteligencia vyžaduje vysoký výpočtový výkon, ktorý možno získať len pomocou výkonných serverov. Len tak môžeme dosiahnuť kvalitné výsledky. Podrobnosti o cene nájdete v našom cenníku.
Vygenerované texty sú kvalitné, ale je potrebné všetko skontrolovať a upraviť podľa vašich potrieb. Vygenerované texty sú len nástrojom, ktorý vám pomôže vytvoriť vlastné kvalitné texty ale ešte vás plne nenahradia.
Textie dôverujú aj odborníci z firiem
Deloitte
Ogilvy
KPMG
Logo
Logo